Poznań

Zestawienie interwencji za rok 2020 - SA PSP w Poznaniu

Zestawienie interwencji za rok 2020 - SA PSP w Poznaniu
Na podstawie danych statystycznych wygenerowanych z programu SWD PSP pojazdy ratownicze Szkoły wyjeżdżały do zdarzeń na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2020 w n/w zestawieniu:
  • Pożary - 233
  • Miejscowe zagrożenia - 442
  • Alarmy fałszywe - 160
  • RAZEM - 835

Porównując dane z rokiem 2019, zanotowano ogólny spadek liczby interwencji o 13,5% (z 965 na 835), z czego pożary spadek o 18,2% (z 285 na 233), miejscowe zagrożenia spadek o 8,1% (z 481 na 442), alarmy fałszywe spadek o 19,6% (z 199 na 160). Na liczbę interwencji z pewnością miał wpływ wprowadzony w marcu stan zagrożenia epidemicznego COVID-19.
Średnio siły i środki SA PSP w Poznaniu w roku 2020 interweniowały co 10,5 godziny.
Dodatkowo w ciągu roku w miesiącach:
  • kwiecień-maj
  • październik-grudzień
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego kadeci SA PSP w Poznaniu na polecenie Komendanta Głównego PSP oddelegowani zostali do miejsc zamieszkania, gdzie stanowili odwód kadrowy dla miejscowych Komend Powiatowych PSP, w tym czasie wypracowali odpowiednio 751 i 732 służby, zastępując miejscowych ratowników. 
 
Pisaliśmy również:
 
Źródło: SA PSP w Poznaniu
Grafika: Archiwum SA PSP w Poznaniu
 
Strażacki.pl

Na podstawie danych statystycznych wygenerowanych z programu SWD PSP poja

Czytaj również