Legnica
Ćwiczenia "Huta 2021"

Ćwiczenia "Huta 2021"

Część praktyczna ćwiczeń została poprzedzona wstępem teoretycznym. W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska”, omówiono m.in. zewnętrzne i wewnętrzne plany operacyjno – ratownicze. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia występujące w zakładzie, a także sposoby alarmowania i powiadamiania ludnośc Artykuły Szkolenia

Następna strona

Czytaj również