Technika

Jak bezpiecznie pracować z przecinarką?

Jak bezpiecznie pracować z przecinarką?

Praca z przecinarką, czyli mechanicznym sprzętem do cięcia, aby była bezpieczna, wymagam stosowania odpowiednich środków indywidualnych i stosowania się do kilku prostych zasad.

W straży pożarnej poza pilarkami, które są najczęściej wykorzystywanym mechanicznym sprzętem do cięcia, na wyposażeniu znajdują się także przecinarki. Przecinarki to mechaniczny sprzęt do cięcia różnego rodzaju materiałów, podczas działań ratowniczych lub gaśniczych. Przy wykorzystaniu odpowiednich tarcz możemy za ich pomocą ciąć blachę, płyty metalowe, słupki metalowe, pręty lub materiały wielowarstwowe.

Najpopularniejszym napędem przecinarek w strażach pożarnych jest napęd spalinowy, jednak na rynku są już dostępne modele przecinarek o napędzie elektrycznym. Przecinarki elektryczne są praktycznie tak „silne”, jak ich spalinowe odpowiedniki.

Bez względu na rodzaj napędu w przecinarce, podczas pracy z przecinarką powinniśmy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz trzymać się kilku podstawowych zasad bezpiecznej pracy.

Pamiętajmy, że do stosowania odzieży ochronnej podczas pracy z przecinarką obliguje nas, instrukcja obsługi przecinarki.

Niebezpieczeństwa podczas pracy z przecinarką
Specyfika przecinarki i pracy z nią sprawia, że może wystąpić szereg zagrożeń związanych głównie z urazami mechanicznymi. Urazy te mogą powstać od materiałów, jakie będą przecinane, ale także ze strony tarcz tnących, które mogą ulec uszkodzeniu podczas pracy. Z tych względów możemy mówić o niebezpieczeństwach:
- wystąpienia odprysków z betonu
- wystąpienia pyłów
- wystąpienia opiłków metalów
- „odbicia” materiału ciętego
- uderzenia przez spadające elementy przecinanego elementu
- wystąpienia gorących iskier
- pęknięcia tarcz

Środki ochrony indywidualnej do pracy z przecinarką
Podstawowymi środkami ochrony indywidualnej podczas pracy z przecinarką są ubrania specjalne, rękawice specjalne, hełm strażacki, buty strażackie, kominiarka oraz ochrona słuchu. Te elementy powinny być zawsze stosowane gdy używamy przecinarki, ponieważ będą nas chroniły przed poważnymi urazami. Szczególnie należy pamiętać, że stosując hełm, należy mieć opuszczoną przyłbicę oraz dodatkowo powinniśmy stosować okulary ochronne.
Dodatkowymi środkami ochronnymi stosowanymi podczas pracy z przecinarką mogą być gogle ochronne, które zapewnią nam całkowitą ochronę przed pyłem oraz maski filtracyjne typu FFP2 i FFP3.  Warte rozważenia również jest posiadanie podczas pracy z pilarką specjalnych fartuchów ochronnych, które nie tyle ochronią nas ile nasze ubranie specjalne przed rozgrzanymi do bardzo wysokich temperatur, iskrami z ciętych metalowych elementów. Takie rozwiązanie jest standardem w wielu jednostkach straży pożarnych w europie.


Bezpieczna praca z przecinarką
Poza stosowanie odpowiednich środków ochronnych warto znać też kilka podstawowych zasad bezpiecznej pracy z pilarką. Tymi zasadami są m.in.:
- zawsze wprowadź przecinarkę na najwyższe obroty, a dopiero potem rozpocznij cięcie
- tnij zawsze pod kątem prostym, ponieważ cięcie tarczą pod kątem spowoduje jej pęknięcie (tarcze ścierne) lud jej uszkodzenie (tarcze diamentowe)
- podczas cięcia staraj się wykonywać spokojne ruchy posuwiste tarczą przecinarki
- wykorzystaj wodę do chłodzenia tarczy oraz do zminimalizowania pylenia
- miejsce pracy, gdzie występują materiały palne zabezpiecz pod kątem gaśniczym
- ustal i stosuj znaki gestów podczas pracy z przecinarką; radiostacja może nie być słyszalna dla operatora
- wyznacz strefę niebezpieczną pracy z przecinarką, w której nie powinny przebywać osoby i ratownicy

foto: tag24, FF Ditzingen

Strażacki.pl

Praca z przecinarką, czyli mech

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/