Bielsko

OSP Bielsko

OSP Bielsko

Powstanie OSP w Bielsku datuje się na maj 1945 roku. Zaczątki jednostki to pozostałość po pogotowiu ogniowym w czasie II wojny światowej, którym dowodził niemiecki sołtys Lange. Pierwszy zarząd tworzyli: Bronisław Rokita, Władysław Pilichowski i Walenty Wawrzyniak. Strażacy dość szybko zdobyli motopompę. Intensywny rozwój jednostki nastąpił od 1977 roku. W skład nowo wybranego zarządu weszli wtedy: prezes Jan Szymański, naczelnik Roman Szargan, zastępca naczelnika Andrzej Przybyszewski i skarbnik Andrzej Jakubowski.

W 1981 roku oddano do użytku nową strażnicę oraz jednostka otrzymała pierwszy samochód star 20 bez beczki na wodę. Rok później nastąpiła wymiana samochodu na star 26 GBAM. W 1991 roku jednostka otrzymała ciężki samochód gaśniczy jelcz GCBA. W 1997 roku jednostka nawiązała kontakt z Felixem i Tiny Piosik z Holandii. W wyniku tego rok później trzech strażaków odbyło szkolenie w straży pożarnej w Maastricht korzystając z gościnności Państwa Piosik. Następnie Holendrzy przywieźli do Bielska sprzęt ratownictwa technicznego. Po szkoleniu jednostka otrzymała także sprzęt ratowniczy i gaśniczy. W 2003 roku strażacy z Bielska odwiedzili straż pożarną w Stein, skąd otrzymali duże ilości sprzętu pożarniczego. Po śmierci Felixa Piosika w pomoc dla straży z Bielska włączyli się Trix i Jan Deckers. W 2008 roku z Holandii do Bielska został sprowadzony samochód pożarniczy średni GBA DAF, a później jeszcze łódź ratownicza.

Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 35 członków. Strażacy są bardzo dobrze wyszkoleni, posiadamy wiele uprawnień, kursy ratownictwa medycznego, techniczne i inne.

Samochody:

GBA 2/28 -€“ DAF 1300 Turbo/Kronenburg,

GCBA 6/32 - Jelcz 004/JZS,

Druhowie posiadaą również łódź ratowniczą.

Strażacy starają się o włączenie do KSRG, m.in. z tego powodu iż miejscowość jest najdalej oddalona od siedziby powiatu słupeckiego i komendy powiatowej PSP. -”Mieszkamy na granicy dwóch województw (Wielkopolskie i Kujawsko-Pomorskie), a więc zabezpieczenie naszego terenu jest tak bardzo istotne” - mówią strażacy. W tym celu 9 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Orchowie podpisano porozumienie dotyczące włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trójstronne Porozumienie zostało podpisane pomiędzy: - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy - st.bryg. mgr inż. Sławomira Kaczorkiewicza - Gminą Orchowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jacka Misztala, - Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku, reprezentowaną przez Prezesa OSP dh Tomasza Tomczaka. Obecnie porozumienie zostało skierowane do zaopiniowania Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Poznaniu, a następnie Komendantowi Głównemu PSP w Warszawie.

W zeszłym roku druhowie obchodzili okrągłą rocznicę powstania jednostki. Z tej okazji strażacy wyremontowali remizę, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Przed budynkiem strażnicy został usytuowany obelisk z tablicą upamiętniającą zeszłoroczną uroczystość. Z okazji obchodów 70-lecia OSP jednostce nadany został sztandar ufundowany przez Komitet Fundacji Nadania Sztandaru. Na uroczystość, która odbyła się 13 czerwca 2015 roku przybyli liczni goście, w tym delegaci z Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP, Komendy Powiatowej PSP, prezesi, naczelnicy i poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek, władze powiatu i gminy ale też społeczność lokalna.

OSP tradycyjnie już od wielu lat bierze udział w festynach rodzinnych zapewniając dzieciom różne atrakcje a także bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Również strażacy OSP Bielsko biorą udział w uroczystość kościelnych i państwowych.

8 maja 2016 roku podczas Wielkopolskich Obchodów Dnia Strażaka w Borku Wielkopolskim (pow. Gostyński) miało miejsce ogłoszenie wyników plebiscytu Wielkopolski Strażak OSP Roku 2015, którego organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego. Decyzją Prezydium OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego tytuł "Wielkopolski Strażak Roku 2015" roku otrzymał druh Łukasz Przybyszewski naczelnik OSP Bielsko.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Powstanie OSP w Bielsku datuje się na maj 1945 roku. Zaczątki jednostki to pozostałość po pogotowiu o


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również