Robakowo

OSP Robakowo

OSP Robakowo

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Powiat chełmiński. Gmina Stolno. W 1912 roku we Wsi Robakowo powstała straż ogniowa. Inicjatorem powstania tej organizacji był mieszkaniec Robakowa pochodzenia niemieckiego Lazmer. W tym też roku wyposażono tutejszą jednostkę straży w sikawkę.

W 1918 dokonano remontu strażnicy, pobudowanej wcześniej przez Niemców. W strażnicy Robakowo używano do gaszenia pożaru sikawkę cztero-kołową na kołach z drewna z okuciem o wydajności wody 300L/1min. W 1923 został wybrany naczelnik straży i zarząd. Straż liczyła 17 członków W 1934 powstaje w straży Kobiecy oddział Samarytanek. Udzielały One pierwszej pomocy przy zadzadzeniu, oparzeniu.

Lata 1939-45 okres wojny, strażacy powołani zostali do wojska i skierowani na front. Inicjatorem odnowy straży w roku 1945 był Baliński Franciszek, który został Naczelnikiem Straży. W tym roku remiza zbogaciła sie o niemiecką motopompę. W 1951 przekazano do remizy wóz rekwizytowy. Na wozie tym przewożono motopompę, drabiny, węże i sprzęt potrzebny do akcji.

W 1962 roku na zawodach Powiatowych w Podwiesku, Straż z Robakowa zajęła 1 miejsce i otrzymała w nagrodę proporczyk – 7 pasów bojowych i koszulki. Tego samego roku nastąpiła wymiana motopompy. Strażacy otrzymali nową motopompę "Polonia M800".

26 maja 1968 roku oddano do użytku wybudowaną remizę strażacką i z okazji 50-lecia straży pożarnej w Robakowie jednostka otrzymała sztandar. Straż liczyła wtedy 24 członków.

Rok 1981-85. W związku z ogłoszeniem stanu wojennego wstrzymano wszelką działalność społeczną. W 1982 rozpoczęto budowę remizy ( powiększono sale widowiskową oraz drzwi wjazdowe). Czynny udział w pracach remontowych brali wszyscy druhowie OSP

15 kwiecień 1997r. Wybudowano Pomnik Świętego Floriana Patrona Strażaków w Sarnowie.

18 wrzesień 2004r.został zakończony remont remizy, wyremontowano biuro, oraz wstawiono nowe drzwi wejściowe i bramę wjazdową do garażu.

W dniu 16.01.2006 Urząd Gminy w Stolnie zakupił dla OSP Robakowo samochód bojowy marki "MAGIRUS".

W maju 2012r. Ochotnicza Straż w Robakowie obchodziła jubileusz 100-lecia jednostki. Tego dnia była zorganizowana msza w kościele.

12 lutego 2016 roku został wybrany nowy zarząd. Straż liczy 36 druchów i druchny.

Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód ratowniczo – gaśniczy MAGIRUS DEUTZ. Na wyposażeniu, którego możemy znaleźć m.in. podstawowy sprzęt gaśniczy, pompy, piły, sprzęt hydrauliczny, szybkie natarcie, zestaw PSP R1.

Co roku druhowie wyjeżdżają do około 60 wyjazdów. Strażacy również uczestniczą w zawodach, ćwiczeniach oraz różnych innych imprezach jako zabezpieczanie obiektów.

W planach strażacy mają m.in. otrzymanie nowego auta ratowniczo – gaśniczego, zrobienie posadzki pod samochód bojowy oraz wymiana nowej syreny.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Powiat chełmi


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również