Warszawa

Ćwiczenia w budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Ćwiczenia w budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

W dniach 16-18 listopada 2021 r.  na terenie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA przy ul. Smyczkowa 10, odbyły się ćwiczenia, w których udział wszystkie zmiany pełniące służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 9.

Celem głównym ćwiczeń było zapoznanie załóg JRG 9 z topografią obiektu, specyfiką i przeznaczeniem budynku. Strażacy rozpoznali możliwości prowadzenia skutecznych działań ratowniczych i ewakuacyjnych na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Część praktyczna obejmowała założenie, w którym dochodzi do pożaru w pomieszczeniu sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze. W budynku mogą znajdować się osoby poszkodowane. Rota gaśnicza w aparatach ochrony układu dróg oddechowych wchodzi do budynku i zajmuje się szukaniem osoby poszkodowanej i źródła pożaru. Osoba poszkodowana zostaje odnaleziona i ewakuowana na parter.

Strażacy z drugiej roty przenoszą poszkodowanego do przygotowanego wcześniej punktu medycznego znajdującego w bezpiecznym miejscu. Rota gaśnicza wraca do pomieszczenia objętego pożarem celem dogaszenia tlących się urządzeń elektrycznych. W pewnym momencie rota gaśnicza zgłasza przez radiotelefon, że jeden ze strażaków traci przytomność. Ratownicy PSP przenoszą poszkodowanego strażaka na niższą kondygnację, gdzie nie występuje zadymienie.

Rota asekuracyjna udaje się na kondygnację, gdzie znajduje się rota gaśnicza w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu strażakowi oraz ewakuacji na zewnątrz budynku. Po dogaszeniu ratownicy przystępują do oddymiania budynku.

Po zakończeniu nastąpiło podsumowanie, w którym brali udział pracownicy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie CPD oraz wszyscy strażacy biorący udział w ćwiczeniach.

Źródło:  JRG 9 Warszawa 

Strażacki.pl

W dniach 16-18 listopada 2021 r.  na terenie Centrum Personalizacji Do

Galeria

Czytaj również