Komorniki

[FOTO] Komorniki: Wyciek ponad 200 litrów nadtlenku wodoru

[FOTO] Komorniki: Wyciek ponad 200 litrów nadtlenku wodoru

Wczoraj około godziny 21 w miejscowości Komorniki na terenie jednej z hal magazynowych doszło do uszkodzenia pojemnika DPPL, z którego wyciekło ok. 200 litów nadtlenku wodoru. Prawdopodobnie w stężeniu 60%. Pojemnik został uszkodzony przez wózek widłowy. 

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca działań, wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, sorpcji rozlanej cieczy, zabezpieczeniu uszkodzonego pojemnika przed dalszym wyciekiem; zebraniu sorbentu ze wchłoniętą cieczą do innego pojemnika; pomiarze atmosfery i dekontaminacji ratowników pracujących w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych.

Przed przybyciem straży z hali ewakuowało się 12 pracowników.

Na miejsce działano 7 zastępów:
Grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG 6 Poznań GBA, SCRt, SRRChem, SA PSP GBA i SCRChem, SLRR oficer operacyjny oraz OSP Plewiska.

Foto: redakcja 

Strażacki.pl

Wczoraj około godziny 21 w miejscowości Komorniki na terenie jednej z halGaleria

Czytaj również