Kielce

Nowi strażacy w KM PSP w Kielcach

Nowi strażacy w KM PSP w Kielcach

W środę tj. 14 września 2022 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej na terenie KM PSP w Kielcach odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy.

W obecności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Mariusza Góry, jego zastępcy, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych komendy miejskiej oraz naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego 6 nowych strażaków  złożyło ślubowanie przed sztandarem Komendy Miejskiej PSP w Kielcach.

Wypowiedzenie słów roty to obowiązek, który dopełnia każdy strażak wstępujący w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. 

Źródło:  KM PSP w Kielcach 

Strażacki.pl

W środę tj. 14 września 2022 roku o godzinie 12:00 w saliGaleria

Czytaj również