Jeleń

Strażacy zostali wezwani do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Jeleń

Strażacy zostali wezwani do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Jeleń

19 maja 2020 roku po godzinie 5 rano doszło do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Jeleń gm. Ostrówek.

Z informacji uzyskanych w zgłoszeniu wynikało, że wewnątrz budynku może znajdować się osoba poszkodowana.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się budynek mieszkalny. Obiekt parterowy, podpiwniczony o konstrukcji drewnianej z zewnątrz obmurowany cegłą.

W chwili przybycia pierwszego zastępu, pożarem objęty był cały budynek. Działania straży polegały na podaniu prądów gaśniczych wody do wnętrza palącego się obiektu. Podjęte działania gaśnicze doprowadziły do lokalizacji pożaru. Następnie strażacy przystąpili do oddymiania i przeszukiwania wszystkich pomieszczeń . Z uwagi na istniejące zagrożenie nadpalone elementy konstrukcyjne budynku oraz poszycie dachu zostały usunięte. Po przybyciu pogotowia energetycznego przyłącze zostało odcięte od napowietrznej linii energetycznej. Wewnątrz spalonego obiektu nie stwierdzono osób poszkodowanych.

W działaniach gaśniczych brały udział: 3 zastępy z JRG Lubartów oraz zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku, Tarkawicy, Jelenia oraz Firleja.

Źródło: KP PSP Lubartów

Strażacki.pl

19 maja 2020 roku po godzinie 5 rano doszło d


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również