Więciórka

Więciórka: 80 strażaków walczyło z pożarem kilku budynków

Więciórka: 80 strażaków walczyło z pożarem kilku budynków

9 września po godzinie 20 doszło do doszło do pożaru kilku budynków w miejscowości Więciórka.

Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji przez pierwsze zastępy strażaków OSP stwierdzono pożar dwóch obiektów obejmujący całą konstrukcję - drewnianego budynku mieszkalnego oraz stodoły. Ogień stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla kolejnych zabudowań - drewnianego domu i budynku gospodarczego zlokalizowanego w odległości ok. 7 m od palących się obiektów oraz budynku mieszkalnego posadowionego na sąsiedniej posesji.

Podano cztery prądy wody w obronie tych zabudowań. Z uwagi na gwałtowny rozwój pożaru spowodowany dużym nagromadzeniem materiałów palnych (drewniana konstrukcja budynków, zmagazynowane siano i słoma, drewno opałowe) Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił zadysponować do działań dodatkowe siły i środki ratownicze, zorganizować punkty czerpania wody na pobliskim potoku, sprawić oświetlenie terenu akcji, podać prądy gaśnicze wody na objęte ogniem budynki.

Po zlokalizowaniu zagrożenia w celu całkowitego ugaszenia pożaru dokonano rozbiórki niestabilnych konstrukcji ścian, kominów, słupów, więźby dachowej, które przelano prądami wody.

Straty w mieniu podczas tego pożaru są duże i obejmują oprócz spalonych budynków również zwierzęta hodowlane, ciągnik rolniczy, maszyny rolnicze i budowlane, płody rolne, drzewo opałowe. Uszkodzeniu w wyniku wysokiej temperatury uległy również sąsiednie budynki – opalone ściany, stopione rynny z tworzywa. Wynikiem dużego wysiłku strażaków jest uratowanie przed zniszczeniem dwóch budynków mieszkalnych oraz budynku gospodarczego.

Dużą trudnością w prowadzeniu akcji gaśniczej były niewystarczające ilości wody, którą musiano dowozić z odległego o ok. 3 km punktu czerpania wody przygotowanego na leśnym potoku, przemieszczając się samochodami gaśniczymi górską bardzo wąską drogą. W działaniach trwających 10 godzin udział brało 16 zastępów i 80 strażaków.

Źródło: KW PSP w Krakowie 

Strażacki.pl

9 września po godzinie 20 doszło do doszło do pożaru kilku budynków w

Czytaj również