Kraków

35 lat Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie

35 lat Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie

28 kwietnia 2021 roku mija dokładnie 35 lat od chwili, gdy na mocy podpisanego przez ówczesnego Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa pułkownika poż. Feliksa Delę (późniejszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej) porozumienia, swoją działalność rozpoczął eksperymentalny Oddział Szkolny Zawodowej Straży Pożarnej.

Od tamtego dnia, kadra i słuchacze Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, nieprzerwanie - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku - dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa i wielu pobliskich miejscowości. Chroniony przez nas obszar wynosi ok. 60,5 km2, a zamieszkiwany jest przez ok. 130 tys. osób. Od początku działalności wzięliśmy udział w 39 931 interwencji! (stan na 28.04.2021)

Dla naszych potrzeb mamy do dyspozycji 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych, które wykorzystywane są zarówno do zabezpieczenia własnego obszaru chronionego, jak i prowadzenia działań w ramach tzw. pomocy wzajemnej dla pozostałych JRG i zastępów ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego - czytamy na  stronie SA PAP w Krakowie 

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Szkoły służbę w podziale bojowym w systemie zmianowym pełni łącznie 36 funkcjonariuszy, a 2 etaty (w codziennym rozkładzie czasu służby) przewidziane są dla kadry kierowniczej – dowódcy i jego zastępcy. Pozostałą obsadę zastępów i punktu alarmowego stanowią kadeci, a okresowo także słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Prowadzona na najwyższym poziomie działalność dydaktyczna, praktyczna nauka zawodu i doskonalenie zawodowe sprawia, że nasza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza cieszy się uznaniem i szacunkiem, nie tylko mieszkańców Nowej Huty i okolic, ale także kierownictwa Komendy Miejskiej PSP w Krakowa, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Z okazji jubileuszu przeprowadzona została uroczysta zmiana służby, w której uczestniczył odpowiedzialny za pion operacyjny Zastępca Komendanta Szkoły mł.bryg. Marcin Szewerniak oraz dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie.

Deklarujemy, że wciąż będziemy dokładali wszystkich sił i starań, by pozostający pod naszą strażą ludzie, mienie i środowisko było bezpieczne, a w chwili wystąpienia zagrożenia ratowane w profesjonalny i skuteczny sposób.

Źródło: SA PSP w Krakowie 

Strażacki.pl

28 kwietnia 2021 roku mija dokładnie 35 lat od chwili, gdy na mocy podpisa

Galeria

Czytaj również