Kraj
Nowa ogłoszenia - nabory do PSP

Nowa ogłoszenia - nabory do PSP

Chcąc dostać się do Straży Pożarnej przyszły kandydat musi być obywatelem Polski oraz nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Co więcej, musi korzystać z pełni praw publicznych, a także posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnieni Artykuły

Następna strona

Czytaj również