Opole

Awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody Komendanta Głównego PSP

Awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody Komendanta Głównego PSP

W dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 10 w sali ośrodka szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu nastąpiło uroczyste wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz nagród Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nr 1606 i 1607/kadr/19 z dnia 6 listopada 2019 r. nadał stopień brygadiera:

  • 2 strażakom – Panu mł. bryg. Michałowi ZAWIŚLAKOWI i Panu mł. bryg. Piotrowi ZDZIECHOWSKIEMU

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu rozkazem personalnym nr 63/2019/WK z dnia 8 listopada 2019 r. nadał stopień

starszego ogniomistrza:

  • 3 strażakom

ogniomistrza:

  • 2 strażakom

starszego sekcyjnego:

  • 1 strażakowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodami pieniężnymi z okazji Narodowego Święta Niepodległości:

  • 1 strażaka z KP PSP w Namysłowie – Pana st. ogn. Piotra KORYTKO
  • 1 strażaka z KW PSP w Opolu – Pana bryg. Ryszarda SAŁKA
  • 1 strażaka z KP PSP w K – Koźlu – Pana ogn. Piotra SZKWARKA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne osiągnięcia w służbie, w tym za uzyskanie wysokich wyników w 15. Mistrzostwach Świata w Sporcie Pożarniczym, w konkurencjach ratowniczych, które odbyły się w dniach 8 – 16.09.2019 r w Saratowie (Rosja) przyznał nagrodę pieniężną:

  • 1 strażakowi z KP PSP w Strzelcach Opolskich – Panu mł. kpt. Mateuszowi BRZOZIE.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne osiągnięcia w służbie, w  tym uzyskanie wysokich wyników w Mistrzostwach Europy w Niemczech oraz  Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier o tytuł „Najtwardszego Strażaka”, które odbyły się w dniach 8 – 9.06.2019 r. oraz 28 – 29.06.2019 r. przyznał nagrodę pieniężną:

  • 1 strażakowi z KP PSP w Nysie – Panu mł. ogn. Piotrowi ROEZNER.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie i wkład włożony w prace sędziowskie podczas XV Krajowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Polanicy Zdroju przyznał nagrodę pieniężną:

  • 1 strażakowi z KP PSP w Strzelcach Opolskich – Panu bryg. Piotrowi ZDZIECHOWSKIEMU.
Strażacki.pl

W dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 10 


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również