Warszawa

Bezzałogowe statki powietrzne w PSP

Bezzałogowe statki powietrzne w PSP

29 maja br., w Komendzie Głównej PSP miało miesjce się uroczyste przekazanie  bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej. Umowy oraz sprzęt wręczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski w asyście zastępców: nadbryg. Tadeusza Jopka oraz st. bryg. Arkadiusza Biskupa.

– Serdecznie gratuluję wszystkim strażakom, którzy są bezpośrednimi uczestnikami procesu wdrażania bezzałogowych statków powietrznych w Państwowej straży Pożarnej – powiedział gen. brygadier Leszek Suski. – Jestem przekonany, że będzie on państwu dobrze służył, znacząco ułatwiając realizację coraz bogatszego spektrum zadań Państwowej Straży Pożarnej na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny i jej obywateli.

Realizacja zakupu dronów była możliwa dzięki programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020. Z zapisów  ustawy modernizacyjnej korzysta zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i ochotnicze straże pożarne.

W ramach programu modernizacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej została przeznaczona kwota 1 mln 523 tys. zł. na zakup 26 bezzałogowych statków powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej. Jedenaście z nich to sprzęt poziomu podstawowego, służący przede wszystkim do wykonania zobrazowań terenu działań z wykorzystaniem kamery na światło widzialne. Piętnaście z przekazanych bezzałogowych statków powietrznych to sprzęt poziomu specjalistycznego. Posiadają one wiele dodatkowych możliwości technicznych, w tym  gromadzenie danych z kamery na światło widzialne i kamery na podczerwień, a także bieżące przekazywanie obrazu na urządzenia zewnętrzne, również w trudnych warunkach pogodowych.

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane potocznie dronami, umożliwiają znacznie szybszą, dokładniejszą i tańszą niż dotychczas ocenę sytuacji w wielu zdarzeniach kryzysowych. Pozwalają w większym zakresie chronić życie i zdrowie zarówno ratowników, jak i ratowanych wraz z ich dobytkiem. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest jednym z wielu obszarów zwiększania ich efektywności.

Bezzałogowe statki powietrzne trafiły do:

 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
 • Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
 • Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku,
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

29 maja br., w Komendzie Głównej PSP miało


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również