Poznań

Ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa ratowników SARS-COV-2

Ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa ratowników SARS-COV-2

W dniach 14-16 marca 2020 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu zabezpieczenia ratowników PSP przez wirusem SARS-CoV-2, prawidłowym użytkowaniem Środków Ochrony Indywidualnej, dekontaminacją ratowników po kontakcie z osobą potencjalnie zarażoną.

Szkolenie oparte było na: "Zaleceniach ECDC dotyczących zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)". Z uwagi na posiadane przez Państwową Straż Pożarną ubrań typu 3, które mają wyższy stopień zabezpieczenia - ćwiczenia praktyczne oparte były na prawidłowym zakładaniu, dekontaminacji oraz zdejmowaniu tego typu odzieży ochronnej. W szkoleniu udział wzięli słuchacze, kadeci oraz funkcjonariusze Szkoły, którzy stanowią Centralny Odwód Operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: 

Strażacki.pl


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również