Mielec

ĆWICZENIA HCP „MIELEC – 2019”

ĆWICZENIA HCP „MIELEC – 2019”

27 sierpnia na terenie powiatu mieleckiego w miejscowości Otałęż, zostało zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenie pk. „MIELEC 2019” dla modułu pomp wysokiej wydajności „HCP Rzeszów”.

Scenariusz ćwiczenia zakładał likwidację zagrożeń powstałych w wyniku powodzi w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

Zakres ćwiczenia obejmował:

  • doskonalenie alarmowania, dysponowania i koncentracji sił i środków wchodzących w skład modułu HCP,
  • sprawdzenie rzeczywistych czasów dojazdu wytypowanych sił i środków wchodzących w skład modułu HCP w wyznaczone miejsce koncentracji,
  • doskonalenie formowania modułu HCP do wyjazdu oraz alarmowego przemieszczania się w kolumnie,
  • praktyczne sprawdzenie zasad delegowania strażaków PSP do pełnienia służby poza granicami państwa w ramach modułu HCP,
  • organizację bazy operacji modułu HCP,
  • sprawdzenie organizacji zabezpieczenia logistycznego na potrzeby modułu HCP.

Dowództwo grupy, liczącej 40 osób i składającej się z pojazdów i wyposażenia z komendy wojewódzkiej PSP oraz komend powiatowych i miejskich PSP z powiatów: bieszczadzkiego, dębickiego, jasielskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, przemyskiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego, objęli: st. kpt. Robert Cisło z komendy wojewódzkiej PSP w Rzeszowie oraz mł. kpt. Paweł Krzyśko z komendy miejskiej PSP w Rzeszowie.

Założenie do ćwiczenia:
W wyniku bardzo szybkiego przyboru wody spowodowanego gwałtownymi opadami deszczu oraz przemieszczania się fali wezbraniowej dochodzi do przerwania wału przeciwpowodziowego i zalania wraz z odcięciem terenu dwóch pobliskich miejscowości. Po upływie kilkunastu godzin nastąpił znaczny spadek poziomu wody, jednak w zagłębieniu terenu pozostało kilka rozlewisk, z których woda nie jest w stanie spłynąć w sposób naturalny.

Podczas ćwiczenia sprawdzono m. in. możliwości techniczno-taktyczne nowo zakupionej pompy wysokiej wydajności Global Pump P530 o wydajności 53.000 dm³/min. będącej na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 komendy powiatowej PSP w Mielcu.

Żródło: KP PSP w Mielcu 

Strażacki.pl

27 sierpnia na terenie powiatu mieleckiego w m


Sklep pożarniczy Florian

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus