Międzychód

Ćwiczenia: "Mieszkaniówka 2020"

Ćwiczenia: "Mieszkaniówka 2020"

W terminie od 7 do 8 marca 2020 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie zorganizowali i przeprowadzili ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Szkolenie pod kryptonimem „MIESZKANIÓWKA 2020” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dla jednostki OSP Międzychód odbyło się w formie warsztatów.

Podczas dwudniowych zmagań druhny i druhowie mieli okazję przećwiczyć między innymi poruszanie się w strefie zadymienia, doskonalili techniki ewakuacji, w tym w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ratowników, zarządzanie środowiskiem pożaru wewnętrznego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych panujących podczas pożaru. Zajęcia były możliwością obserwacji zjawisk pożarowych, takich jak rozprzestrzenianie się ognia i dymu w pomieszczeniach zamkniętych. Poruszono również tematy związane z profilaktyką nowotworową.

Na uwagą zasługuje fakt, iż ćwiczącymi byli przede wszystkim młodzi adepci sztuki strażackiej, którzy w pochlebny sposób wypowiadali się o formie i jakości prowadzonych zajęć.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

W terminie od 7 do 8 marca 2020 r. funkcjonari


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również