Skarżysko-Kamienna

Ćwiczenia na terenie zakładu paliw alternatywnych w Skarżysku-Kamiennej

Ćwiczenia na terenie zakładu paliw alternatywnych w Skarżysku-Kamiennej

Pod koniec września 2020 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych w Zakładzie Paliw Alternatywnych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał między innymi pożar maszyny służącej do przetwarzania paliw alternatywnych która wskutek zatarcia i przegrzania zapaliła się. Pracownik przebywający w bliskiej odległości od maszyny zatruł się gazami, które powstały w trakcie spalania paliwa alternatywnego. Kierownictwo zakładu przystępuje do ewakuacji pracowników na zewnątrz obiektu. Podczas manewrów sprawdzono zastosowanie obowiązujących procedur, doskonalono umiejętności z zakresu dowodzenia oraz sprawiania sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach strażacy zapoznali się z rozkładem pomieszczeń, umiejscowieniem przeciwpożarowych wyłączników prądu, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz z ewentualnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w zakładzie.  

Źródło: KW PSP w Kilecach 

Strażacki.pl

Pod koniec września 2020 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Galeria

Czytaj również