System ratowniczy

Czym są LSRG?

Czym są LSRG?

LSRG czyli Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza jest "strażą pożarną" powołaną na lotniskach cywilnych do zabezpieczenia operacji lotniczych (m.in. zabezpieczenie startów i lądowań) oraz do podejmowania wszelkich działań w przypadku wystąpienia wypadku lotniczego w rejonie operacyjnym lotniska igdy statek powietrzny, który znalazł się w rejonie operacyjnym lotniska, uległ uszkodzeniu lub awarii technicznej, lub wystąpiło inne zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo lotu tego statku.

Ze względu na specyfikę zadań oraz miejsce działań LSRG  niezbędne jest, aby strażacy "lotniskowi" posiadali wiedzę na temat budowy statków powietrznych, taktyki działań gaśniczych w przypadku wypadku lotniczego oraz zagrożeń ze strony statków powietrznych. Teren lotniska oraz międzynarodowe standardy wymuszają także na strażakach znajomość języka angielskiego oraz  umiejętność poruszania się zgodnie z przepisami po terenie lotniska.

Jak wygląda służba?
Służba w LSRG najczęściej trwa 24 godziny. Ilość zmian służbowych zależna jest najczęściej od wielkości lotniska oraz decyzji zarządu lotniska. Same zadania służbowe w trakcie służby nie różnią się znacząco od zadań np. PSP. Dzień zaczyna się od przyjęcia pojazdów pożarniczych i sprzętu, następnie jest wspólne śniadanie, konserwacja i naprawa sprzętu, ćwiczenia, wypełnianie dokumentacji, a także wspólny obiad. Czasami te zadania przerywane są wyjazdami do zabezpieczenia tankowania paliwa przez samoloty, usuwaniem plam olejowych z dróg kołowania lub udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy pasażerom.

Wymagania dla LSRG
Usytuowanie strażnic LSRG na terenie lotniska musi umożliwiać dotarcie od momentu ogłoszenia alarmu w czasie do trzech minut do każdego punktu drogi startowej używanej do operacji na lotnisku. Z tego też powodu duże lotniska posiadają czasami dwie lub nawet 3 strażnice, rozmieszczone w kilku miejscach na terenie lotniska. Żeby w tak krótkim czasie dojechać do każdego punktu drogi startowej, pojazdy muszą mieć odpowiednią moc i przyśpieszenie.

W zależności od "wielkości" startujących i lądujących na lotnisku samolotów, na wyposażeniu LSRG musi znajdować się odpowiednia ilość pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz środków gaśniczych. I tak np. w przypadku lotniska kategorii 7 (długość kadłuba 39-49 metrów) LSRG musi posiadać minimum 2 pojazdy pożarnicze.

Pojazdy
Pojazdy najczęściej użytkowane przez LSRG aby posiadały odpowiednie moce, przyśpieszenie oraz środki gaśnicze, są to konstrukcje odbiegające od standardowych pojazdów pożarniczych. Są one dużo większe, posiadają duże zbiorniki na środki gaśnicze oraz ich design przypomina pojazdy futurystyczne. Ale to wszystko przekłada się na możliwość pracy i sprostaniu zadań przy statkach powietrznych.

materiał: W. Pruss
Strażacki.pl

LSRG czyli Lotniskowa Służba R

Galeria

Czytaj również