Merytoryka

Czym są moduły pomp wysokiej wydajności HCP? Odpowiadamy!

Czym są moduły pomp wysokiej wydajności HCP? Odpowiadamy!

Polska uczestniczy w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, w ramach którego zgłoszono do działań międzynarodowych moduły ratownicze. 

Jednym z nich jest moduł pomp wysokiej wydajności - HCP (High Capacity Pumping).

Głównym zadaniem modułu HCP jest dostarczenie sprzętu pompującego na tereny zalane lub pomoc przy gaszeniu pożarów poprzez zaopatrywanie w wodę. 

Biorąc pod uwagę ryzyko powodziowe oraz potencjalne miejsca prowadzenia działań, wprowadzono podział modułów HCP ze względu na kierunki działań:

Poland HCP West - Europa Zachodnia:

  • KW PSP Gorzów (HCP Gorzów)
  • KW PSP Toruń (HCP Toruń)

Poland HCP South - Europa Wschodnia i Południowa: 

  • KW PSP Rzeszów (HCP Rzeszów)
  • KW PSP Katowice (HCP Katowice)

Dysponowanie do działań odbywa się w oparciu o dwa rodzaje umów tj. aktywacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności lub na podstawie umów bilateralnych z państwami sąsiadującymi. Niezależnie od podstawy dysponowania modułów HCP do działań poza granicami kraju, decyzję w tym zakresie podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Możliwości, którymi powinny dysponować, to dostarczenie sprzętu pompującego wyposażonego w mobilne pompy o średniej i dużej wydajności:

  •  posiadające całkowitą wydajność co najmniej 1 000 m3/godz. (17000 dm3/min);
  •  posiadające wystarczającą wydajność do pompowania przy różnicy wysokości 40 metrów;

Moduły powinny posiadać zdolność do:

  • pracy na obszarach i terenach trudno dostępnych;
  • pompowania zamulonej wody, zawierającej maksymalnie 5% składników stałych o rozmiarze cząstek do 40 mm;
  • pompowania wody o temperaturze do 40°C podczas dłuższych akcji;
  • dostarczenia wody na odległość 1 000 metrów.

Moduły HCP powinny być dyspozycyjne i zapewnić gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty oraz mieć możliwość prowadzenia ciągłych działań przez okres do 21 dni.

Żródło: KG PSP

Strażacki.pl

Polska uczestniczy w Unijnym Mec

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/