Kraj

Działania strażaków podczas kontroli sanitarnej na przejściach granicznych

Działania strażaków podczas kontroli sanitarnej na przejściach granicznych

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zostali skierowani do wykonywania działań na przejściach granicznych na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do zadań realizowanych na granicy Państwa przez PSP należy: pomiar temperatury ciała podróżnych, konsultacja z właściwym terytorialnie Inspektorem Sanitarnym oraz zapewnienie części zaplecza logistycznego.

Podkarpaccy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Strażacy pełnią dyżur w 11 punktach na granicach z Ukrainą i Słowacją. Ich zadaniem jest pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę. Ostatniej doby wykonano pomiary u ponad 14000 podróżnych.

Dodatkowo ratownicy z przemyskiej i mieleckiej komendy PSP zabezpieczają namioty, które zostały rozstawione przez strażaków przy szpitalach i mogą pełnić funkcję polowych izb przyjęć.

W działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zaangażowanych w ciągu doby jest 44 podkarpackich strażaków. Ich zadania mają charakter wspomagający działania innych służb.

12 marca 2020 roku zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny w asyście lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryka Maruszaka dokonał inspekcji na dwóch przejściach granicznych w Świecku i Słubicach. Komendant zapoznał się z bieżącą sytuacją tj. z organizacją i warunkami służby, stanem przygotowania logistycznego i zabezpieczenia sanitarnego. Ponadto dokonał inspekcji działań funkcjonariuszy podczas wykonywania pomiaru temperatury podróżnych.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również