Kielce

Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika w Kielcach

Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika w Kielcach

20 listopada 2019 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Kielcach odbył się egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika dla 27 osób z Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotowy egzamin został przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 12 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1537 z późn. zm.).

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzona została w formie testu składającego się z 30 pytań. Natomiast część praktyczna obejmowała wykonanie przez osoby zdające trzech wybranych zadań z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas egzaminu sprawdzono dodatkowo u 3 dyżurnych stanowiska kierowania umiejętności w zakresie udzielania kpp poprzez instruowanie telefoniczne osoby zgłaszającej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyło 27 osób.

 

Źródło:KW PSP Kielce

Strażacki.pl

20 listopada 2019 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Kielcach odbył się egz

Galeria

Czytaj również