Polska

Epidemia - zadania Straży Pożarnej

Epidemia - zadania Straży Pożarnej

W związku z wieloma ogniskami COVID-19 (Coronavirus) zastanawiamy się jaką rolę może pełnić Straż Pożarna w przypadku wystąpienia epidemii. 

 

Naturalnym jest, że Straż Pożarna pomaga przy ewentualnym rozkładaniu i budowaniu mat dezynfekujących. Jednostki o specjalizacji ratownictwa chemicznego są szczególnie wyszkolone oraz posiadają wymagane środki do dezynfekcji. Jednak do takich sytuacji dochodzi najczęściej kiedy mamy do czynienia z konkretnym miejscowym i znanym zagrożeniem. Z Coronavirusem sytuacja jest nieco inna.

Aktualnie na dzień 28.02.2020 brakuje potwierdzonych informacji z KG PSP czy MSWiA na temat organizacji Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia epidemii, ale my dotarliśmy do opracowania “Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. A. Warmiński”, z którego możemy wiele wywnioskować. 

 

Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

W skład Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wchodzi m.in. komórka organizacyjna: Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – planowanie ochrony ludności i obrony cywilnej, monitorowanie i dokonywanie analiz oraz programowanie wraz z organizacją szkolenia ochrony ludności.

 

Czynności kontrolno-rozponawcze

Dodatkowo należy zauważyć, że czynności kontrolno-rozpoznawcze zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej wykonuje się w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, czyli w tym rozpoznawanie zagrożeń innych niż pożarowe. Zagrożenia związane z epidemią i czynnikami towarzyszącymi tj. kwarantanna, ewakuacja, panika itp. jak najbardziej kwalifikują się do pewnego rodzaju zagrożeń.

 

Nakładanie grzywny przez funkcjonariuszy PSP

W przypadku dramatycznego rozwoju sytuacji kiedy miasta zostałyby objęte kwarantanną, funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej byliby uprawnieni do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń – ustawie z 21 maja 1971 roku np. za opuszczanie stref kwarantanny.

 

Organizacja techniczna

Do Państwowej Straży Pożarnej należy również podejmowanie działań organizacyjno-technicznych usprawniających system alarmowania i współdziałania, co w przypadku epidemii kiedy praktycznie wszystkie służby ratownicze oraz jednostki ochrony cywilnej są zaangażowane jest bardzo ważnym elementem przeciwdziałania.

 

Organizacja logistyczna

Straż Pożarna to również dużo możliwości logistycznych, od namiotów polowych, które mogą służyć m.in. do organizowania tymczasowych szpitali po pojazdy ciężarowe, które umożliwiają transport przedmiotów, sprzętów i ludności (autobusy PSP).

 

Podsumowując, wsparcie Straży Pożarnej w przypadku epidemii czy pandemii byłoby nieocenione.W przypadku pojawienia się Coronavirusa w Polsce na dużą skalę, współdziałanie w tym zakresie z siłami Obrony Cywilnej oraz ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi byłoby bardzo ważnym zadaniem dla Państwowej Straży Pożarnej jak i jednostek z KSRG.

 

 

Źródło grafiki tytułowej: agro.kpucek.drl.pl

Źródło informacji: “Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. A. Warmiński” repozytorium.uph.edu.pl

Strażacki.pl

W związku z wieloma ogniskami COVID-19 (Cor

Galeria

Czytaj również