Warszawa

Generalska nominacja w PSP dla Krzysztofa Hejduka

Generalska nominacja w PSP dla Krzysztofa Hejduka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopień generalski zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztofowi Hejdukowi.

Podczas uroczystości minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wręczył nowemu generałowi pamiątkową szablę. W uroczystości uczestniczyli wiceministrowie Maciej Wąsik, Paweł Szefernaker oraz Bartosz Grodecki.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw

Galeria

Czytaj również