Kraj

Informacja z prac Zespołu ds. wypracowania jednolitego algorytmu postępowania dla służb dyżurnych stanowisk kierowania PSP w przypadku wydania ostrzeżeń meteo i hydrologicznych

Informacja z prac Zespołu ds. wypracowania jednolitego algorytmu postępowania dla służb dyżurnych stanowisk kierowania PSP w przypadku wydania ostrzeżeń meteo i hydrologicznych

W dniach 5-6 października 2021 w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB, odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego celem jest opracowanie:

  • Wytycznych do sporządzania zasad postępowania służby dyżurnej stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej w przypadku otrzymania ostrzeżeń meteorologicznych lub hydrologicznych stopnia 2 i 3,
  • Wytycznych do sporządzenia zasad organizacji dokumentacji stanowisk kierowania komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwszego dnia zespół prowadził dyskusje na temat wypracowania jednolitego algorytmu postępowania dla służb dyżurnych stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej w przypadku otrzymania ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych,  który w przyszłości będzie stanowił uzupełnienie obecnie funkcjonującego: „Sposobu postępowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w przypadku wydania przez IMGW-PIB ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych dla poszczególnych stopni zagrożeń".
Prace zespołu wspomogli zaproszeni eksperci z IMGW-PIB: Pani Agnieszka Harasimowicz – Dyrektor Centrum Meteorologicznej  Osłony Kraju oraz Pan Grzegorz Walijewski – Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju.

Drugiego dnia zespół pracował nad jednolitym minimalnym standardem organizacji dokumentacji stanowisk kierowania komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej i komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, mając szczególnie na uwadze osadzenie części dokumentacji, w tym tworzonej na poziomie KG PSP (Zasady, Instrukcje, Metodyki, itp.) w "chmurze" rządowej, organizowanej przez KG PSP. Głównym celem wprowadzenia niniejszych rozwiązań jest łatwość utrzymania jednolitości dokumentacji w całym kraju.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

W dniach 5-6 października 2021 w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony PrzeciwGaleria

Czytaj również