Artykuł

Kalendarze strażackie - co grozi jednostce OSP za niezgłoszenie zbiórki?

Kalendarze strażackie - co grozi jednostce OSP za niezgłoszenie zbiórki?

Nie od dziś wiadomo, że kalendarze strażackie to element nieodzownie łączący się z działalnością jednostek OSP w całej Polsce. Budującym jest również fakt, iż ta wielopokoleniowa tradycja w dalszym ciągu cieszy się dużym uznaniem społecznym.  Prócz aspektu społecznego, jakim jest spotkanie z mieszkańcami, chwila rozmowy czy aspekt edukacyjny, to również niosą ze sobą aspekt finansowy.

Kalendarze strażackie można pozyskać za symboliczną kwotę. Nie ma ustalonej odgórnie ceny, a co za tym idzie, kwota uzyskana ze zbiórki znacząco różni się w poszczególnych regionach. Pamiętając o tym, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, nie posiadają stałego dochodu, a środki, które pozyskują na działalność statutową czy sprzęt są pozyskiwane w formie dotacji czy z budżetu gminy to w przypadku jednostek z małych miasteczek czy wsi, każda zebrana złotówka z Kalendarzy ma znaczenie. Środki te przeznaczane są na zakup niezbędnego podczas działań ratowniczych sprzętu.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że tego typu zbiórki są uregulowane w sposób prawny.

Kiedy mówimy o zbiórce publicznej?

Wg. Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych art.1 ust.1:

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne.

Biorąc powyższą definicję pod uwagę, roznoszenie kalendarzy strażackich można definiować jako zbiórkę publiczną, a co za tym idzie, podlega ona zgłoszeniu.

Podczas roznoszenia kalendarzy strażackich:

  • Przekazywana jest ofiara w gotówce
  • Akcja dotyczy miejsc publicznych, w trakcie której zbierający i dający się nie znają
  • Zbiórka prowadzona jest na cel pożytku publicznego (zakup sprzętu, który służy docelowo mieszkańcom)

Gdzie zgłosić zbiórkę?

  • Zgłoszenie zbiórki odbywa się w formie elektronicznej na portalu zbiorki.gov.pl lub papierowej (na urzędowym wzorze).

  • Nie jest to sprawa skomplikowana, bowiem do przeprowadzenia zbiórki należy jedynie poprawnie wypełnić zgłoszenie.

  • Rozpoczęcie zbiórki może nastąpić dopiero po publikacji informacji ze zgłoszenia na portalu zbiórek publicznych.

  • Po zakończonej zbiórce należy przedstawić sprawozdanie z niej w takiej samej formie, w jakiej nastąpiło zgłoszenie.

  • Niezależnie od tego, w jakiej formie chcemy zgłosić / rozliczyć zbiórkę, czy w sposób elektroniczny czy papierowy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na stronie zbiorki.gov.pl.

Czy należy dołączyć dodatkowe dokumenty przy zgłoszeniu zbiórki?

Nie. W przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych, które zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym, weryfikacja osoby reprezentującej odbywa się na podstawie danych zawartych w KRS. Musimy jednak pamiętać, aby dane wpisane do systemu były poprawne i aktualne.

Czy zgłoszenie zbiórki może zostać odrzucone?

Niestety tak. Odmowa zamieszczenia zgłoszenia zbiórki odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy:

  • Cel zbiórki wskazanej w zgłoszeniu jest niezgodny z prawem lub w przypadku gdy wykracza on poza sferę zadań publicznych wskazanych w ustawie. (patrz. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art.4 ust.1)
  • Sprawozdanie z poprzedniej zbiórki nie zostało zamieszczone we właściwym terminie na portalu zbiórek publicznych.

Czy grozi kara za przeprowadzenie zbiórki bez jej zgłoszenia?

Tak. W przypadku przeprowadzenia zbiórki bez zgłoszenia grozi kara finansowa, a wszystkie środki podczas niej zostają przekazane na instytucję społeczną lub kulturalną.

Strażacki.pl

Nie od dziś wiadomo, że kalend

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet