Kraj

Kolejny krok w zakresie współpracy polskiej i gruzińskiej straży pożarnej

Kolejny krok w zakresie współpracy polskiej i gruzińskiej straży pożarnej

Nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 7 października zainaugurował trzyletni program współpracy służb pożarniczych Polski i Gruzji w zakresie rozwoju systemu ratownictwa pod nazwą „Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji”.

Projekt jest realizowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Partnerami w projekcie są Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Służba Zarządzania Kryzysowego Gruzji.

W wideokonferencji pt. Diagnoza gruzińskiego systemu ratowniczego i zdefiniowanie jego potrzeb wzięli udział przedstawiciele MSWiA, MSZ, Biura Planowania Operacyjnego KG PSP, Biura Ochrony Ludności KG PSP, a także Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

Nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PaństwoweGaleria

Czytaj również