Kraj

Komunikat PSP w sprawie wycieku danych osobowych

Komunikat PSP w sprawie wycieku danych osobowych

Komunikat KG PSP w sprawie wycieku danych osobowych strażaków OSP i PSP.

W związku z potencjalnym incydentem naruszenia ochrony danych osobowych (ujawnienie w sieci 20 kwietnia danych osobowych ponad 20 tys. funkcjonariuszy i pracowników rządowych, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotniczych straży pożarnych) informujemy, że Policja pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi dochodzenie w powyższej sprawie.

Jeżeli prowadzone czynności potwierdzą, że dane osobowe faktycznie są we władaniu osób nieuprawnionych oraz istnieje realne ryzyko ich użycia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków, zadeklarowało wykupienie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i druhom ochotniczych straży pożarnych usługę Alertu BIK.

Czym są Alerty BIK.
Alerty BIK to informacje przesyłane SMS lub e-mailem informujące, że jakaś instytucja finansowa zapytała właśnie o Twoje dane w Biurze Informacji Kredytowej, np. gdy ktoś będzie chciał wziąć kredyt.

Strażacki.pl

Komunikat KG PSP w sprawie wycie

Czytaj również