KRAJ

Kto z OSP może dostać "dodatek emerytalny"

Kto z OSP może dostać "dodatek emerytalny"

Według projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej, jaki został przedstawiony wczoraj na konferencji MSWiA oraz KG, przewiduje się „dodatek emerytalny” dla członków OSP, którzy przez co najmniej 25 lat byli członkami czynnymi JRG OSP (brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych) oraz mają co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn lub 60 lat w przypadku kobiet.

Wysokość „dodatku” według projektu ma wynosić 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaświadczenie o spełnieniu wymogów przez ratownika OSP wydaje właściwy komendant powiatowy (miejski) powiatowy PSP na podstawie potwierdzenia od właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

„Dodatek” ma być wypłacany z zasobów finansowych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W projekcie na ten moment nie przewidziano ile wyjazdów do działań musi w ciągu roku odbyć strażak czynny JRG OSP.

foto. Andrzej Jakubiak

Strażacki.pl

Wed

Czytaj również