Woj. kujawsko-pomorskie

[LISTA] 102 vouchery dla jednostek OSP w Kujawsko - Pomorskiem

[LISTA] 102 vouchery dla jednostek OSP w Kujawsko - Pomorskiem

W poniedziałek, 7 września br. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wręczył funkcjonariuszom oraz innym osobom wyróżnionym, Odznaki “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród wyróżnionych było 19 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, osoba cywilna oraz 4 druhów ochotniczych straży pożarnych z regionu. Dekoracja odbyła się z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jacka Kaczmarka.

W trakcie tej uroczystości druhowie OSP z powiatów: inowrocławskiego, żnińskiego i mogileńskiego, odebrali vouchery na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, a także na termomodernizację budynków wykorzystywanych do celów statutowych OSP.

Finansowanie odnosi się do dwóch programów:

Pierwszy, to Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

Beneficjentami Programu są jednostki ochotniczej straży pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wskazane przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, posiadającego wiedzę odnośnie potrzeb jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie doposażenia.

Drugi program, EKO-Strażak 2020, to Priorytetowy Program Dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Beneficjenci:

  • jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami budynków objętych wnioskiem o dofinansowanie,
  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków wykorzystywanych przez OSP do celów statutowych.

Vouchery wręczył Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Ireneusz Stachowiak.

Ostatecznie dofinansowanie takie trafi do 102 jednostek OSP w całym regionie. Tego dnia vouchery otrzymali strażacy z:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaksicach
Ochotnicza Straż Pożarna przy CIECH Soda Polska S.A.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rusinowie
Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna w Cukrowni “KRUSZWICA”
OSP HZiNR w Polanowicach (Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin)
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości
Ochotnicza Straż Pożarna w Jacewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Stanominie  
Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorach Wielkich
Ochotnicza Straż Pożarna w Niestronnie
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Wylatowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelnie
Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Piechcinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowejwsi Pałuckiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowcu Wielkopolskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Juncewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskorzystewku
Ochotnicza Straż Pożarna w Mamliczu
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubostroniu

Źródło: KW PSP w Toruniu

Strażacki.pl

W poniedziałek, 7 września br. wojewoda kujawsko-pomorski

Galeria

Czytaj również