Łódź

Łódź: Podpisanie umowy dotyczącej działań związanych z instalacjami fotowoltaicznymi

Łódź: Podpisanie umowy dotyczącej działań związanych z instalacjami fotowoltaicznymi

15 października br. st. bryg. Grzegorz Janowski łódzki komendant wojewódzki PSP podpisał umowę ekspercką z dziedziny: Ratownictwo techniczne - infrastruktura energetyczna, z dr. hab. Maciejem Sibińskim, prof. PŁ z Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej.

Dzięki nawiązaniu współpracy, strażacy kierujący działaniami ratowniczymi z terenu woj. łódzkiego będą mogli konsultować swoje decyzje, dotyczące działań wziązanych z instalacjami fotowoltaicznymi.

Dotychczas, dr. hab. Sibiński wspierał merytoryczne i pełnił rolę konsultanta zespołu łódzkiego komendanta wojewódzkiego, który opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z instalacjami fotowoltaicznymi (PV)”. Opracowanie to zawiera informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń, w których strażacy mają do czynienia właśnie z mikro instalacjami PV lub farmami fotowoltaicznymi.

Źródło: KW PSP w Łodzi 

Strażacki.pl

15 października br. st. bryg. Grzegorz Janowsk

Galeria

Czytaj również