Warszawa

Mija 39 lat od strajku Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) w Warszawie

Mija 39 lat od strajku Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) w Warszawie

39 lat temu z 24 na 25 listopada 1981 roku studenci-podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) w Warszawie rozpoczęli strajk okupacyjny wymierzony w komunistyczne władze PRL. Studenci-podchorążowie nie zgadzali się na podporządkowanie zapisom ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym, które zakładały, iż podchorążowie mogli być kierowani do tłumienia społecznych protestów. W tych trudnych chwilach pociechą, która dawała nadzieję, była posługa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Warszawiacy, rodzice, delegaci z uczelni wyższych i wielkich zakładów pracy gromadzili się pod murami WOSP, solidaryzując się ze strajkującymi. Walka odniosła moralne zwycięstwo, pomimo późniejszej brutalnej pacyfikacji strajku, która nastąpiła 2 grudnia 1981 roku. Studentów i wykładowców siłą usunięto ze szkoły, często bez możliwości powrotu. Zajęcia wznowiono na początku lutego 1982 roku. Od tego czasu uczelnia nosi nazwę: Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

39 lat temu z 24 na 25 listopada 1981 roku studenci-podchorążowie ówczes

Galeria

Czytaj również