Kraj

Narada kadry kierowniczej PSP

Narada kadry kierowniczej PSP

Dzisiaj, tj. 14 stycznia 2020 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbywa się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.
Zebranych przywitał bryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

W naradzie udział biorą zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup i mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół pożarniczych, dyrektorzy CNBOP-PIB i Centralnego Muzeum Pożarnictwa, a także dyrektorzy biur KG PSP.

Podczas narady omawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące spraw organizacji i nadzoru, szkolenia, kontrolno-rozpoznawczych, funkcjonowania KSRG, zasad dotacji dla jednostek OSP, a także organizacji Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w maju 2020 roku.

Źródło:  KG PSP

Strażacki.pl

Dzisiaj, tj. 14 stycznia 2020 roku w Komendzie

Galeria

Czytaj również