NIK: Z roku na rok PSP otrzymuje coraz mniej pieniędzy na szkolenia

NIK: Z roku na rok PSP otrzymuje coraz mniej pieniędzy na szkolenia 

Z powodu cięć tylko jedna piąta strażaków przechodzi kursy podwyższające kwalifikacje. Funkcjonariusze informują, że programy szkoleń nie są w pełni dostosowane do wymogów stawianych im w pracy. Stan techniczny budynków, w których przeprowadzane są szkolenia również budzi wątpliwości NIK. Inspektorzy wykryli w 10 na 17 skontrolowanych szkołach uszkodzenia konstrukcji nośnej budynków i elewacji, zawilgocenia i zagrzybienia ścian oraz niezabezpieczone przewody elektryczne i przyłącza gazowe. Również zaniedbano obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego budynków.

 

Z każdym rokiem służby mundurowe otrzymują coraz mniej pieniędzy na szkolenia. W 2009 roku było to 411 mln zł, natomiast w 2011 roku już tylko 365 mln złotych. W straży pożarnej z ponad 12 tysięcy strażaków przeszkolono zaledwie 18,5 procent.

Według Najwyższej Izby Kontroli niezadowalająca jest jakość szkoleń i kursów. Z badań ankietowych wynika, że programy szkoleń nie były w pełni przystosowane do wymogów stawianych w pracy. Dowódcy wskazują na zbyt małą liczbę zajęć praktycznych oraz nieodpowiednie przygotowanie do zadań specjalistycznych.

W okresie, w którym NIK prowadził kontrolę w straży pożarnej obsadzono średnio 36 procent miejsc szkoleniowych i wszystkie miejsca kwaterunkowe.

NIK ma też zastrzeżenia do przygotowania zawodowego kadry zatrudnionej w szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Przykładowo w warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej zdarzały się przypadki, że na stanowisku asystenta i adiunkta zatrudniano osoby bez wymaganych stopni naukowych. Zatrudniano tam też zbyt małą liczbę wykładowców w stosunku do realizowanych zadań. Nauczyciele musieli brać na siebie dodatkowe zajęcia, przez co przekraczali ustalone pensum nawet o 300 procent.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli została przeprowadzona w dniach od 25 kwietnia 2012 do 9 stycznia 2013.

Strażacki.pl

Czytaj również