Podkarpacie

Nowe samochody dla podkarpackich jednostek OSP

Nowe samochody dla podkarpackich jednostek OSP

Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 400 mln zł trafią do jednostek OSP w całej Polsce.

Podkarpackie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają 31 nowych średnich i lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość pojazdów to ponad 21 mln zł.

Środki finansowe, które umożliwiły te zakupy pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

Na Podkarpaciu jest ponad 1200 jednostek OSP, w tym ponad 327 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej war


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również