Gorzów Wielkopolski

Nowoczesna technologia w doskonaleniu zawodowym strażaka

Nowoczesna technologia w doskonaleniu zawodowym strażaka

Dotychczasowa niezmiernie istotna forma szkoleń zawodowych polegająca na ćwiczeniach z fantomami, manekinami pod czujnym okiem instruktorów została wsparta nowoczesną technologią informatyczną zakupioną przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim przy współudziale Komendanta Głównego PSP. Jest to nowoczesna forma kształcenia zawodowego, zupełnie nowatorska. Daje możliwości, dotychczas niemożliwe do osiągnięcia, tzn. za pomocą wirtualnej symulacji uczestnicy w dowolnej ilości osobowej mogą w realnym czasie działać przy jednym zdarzeniu, znajdując się fizycznie w innym miejscu czy to w JRG, czy w dowolnie innym terenie województwa. Daje to dodatkowe możliwości dotąd nieznane strażakom.

To forma nowatorskiego doskonalenia jest też wyjściem naprzeciw nowemu pokoleniu strażaków, które wychowane jest na technologii informatycznej, która jest im bardziej bliska, ciekawsza a tym samym lepiej motywująca do samokształcenia.  

Trzeba podkreślić, że wirtualna rzeczywistość nigdy nie zstąpi części praktycznej, ale doskonale ją uzupełnia szczególnie tą część,  którą trzeba zrealizować w sali wykładowej, a co w obecnej sytuacji pandemicznej jest niemożliwe. Dodatkowym plusem tej formy kształcenie jest ekonomia, czyli możliwość kształcenia na odległość nie trzeba opuszczać macierzystej Komendy. Następnym plusem jest wygenerowanie wszystkich popełnionych błędów i możliwość ich poprawiania do skutku, co z kolei w realnej praktyce jest niemożliwe do uzyskania (nie przećwiczymy błędu, powtórnie, na pociętym już samochodzie, czy nie powtórzymy źle przeprowadzonej RKO czy triage). Wirtualna rzeczywistość nie posiada takich ograniczeń. Nieograniczona jest również liczba scenariuszy ze względu na możliwość wprowadzania własnych oraz modyfikowania systemowych. 

Aktualnie, Platforma Wirtualnej Symulacji została stworzona na potrzeby szkolenia zawodowego w zakresie ratownictwa medycznego (KPP), natomiast istnieje możliwość poszerzenia zakresu o inne specjalizacje wykorzystywane w PSP między innymi ratownictwo techniczną, chemiczne (biologiczne).  

Doskonalenie zawodowe na terenie macierzystych Komend woj. lubuskiego dla zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia będą prowadzili miejscy i powiatowi koordynatorzy ratownictwa medycznego, którzy przeszli szkolenia instruktorskie.  Rozpoczęcie nowatorskiego projektu planowane jest od lutego 2021 r. we wszystkich jednostkach JR-G woj. lubuskiego.   

Źródło: KW PSP Gorzów Wlkp. 

Strażacki.pl

Dotychczasowa niezmiernie istotna forma szkoleń zawodowych polegająca na

Czytaj również