Kraj

Nowy Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP

Nowy Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr Andrzej Bartkowiak od dnia 8 stycznia 2020 roku powierzył st. kpt. mgr. Markowi Piekutowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Do zadań Gabinetu Komendanta Głównego należy m.in. 

 • opracowywanie projektów kierunków i planów rozwoju ochrony przeciwpożarowej, w tym Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i przedkładanie do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu; 
 • opracowywanie projektów planów działalności Komendanta Głównego, 
 • koordynowanie realizacji zadań wynikających z programu prac Sejmu i Senatu RP, dezyderatów, opinii i planów komisji sejmowych i senackich oraz interpelacji poselskich w sprawach ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz obrony cywilnej; 
 • koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz związkami zawodowymi; 
 • koordynowanie zadań w ramach realizacji projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 
 • prowadzenie spraw związanych z ceremoniałem pożarniczym oraz organizacją uroczystości nadawania sztandarów i odznak honorowych;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją Komendy Głównej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej Komendy Głównej; 
 • obsługa prezydialna Komendanta Głównego i jego zastępców; 
 • organizowanie narad, spotkań oraz odpraw stosownie do dyspozycji Komendanta Głównego; 
 • koordynowanie działań w zakresie prewencji społecznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i obrony cywilnej we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi; 
 • realizowanie polityki informacyjnej Komendanta Głównego;
 • koordynowanie wykonywania zadań związanych z realizacją przepisów o dostępie do informacji publicznej;

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

Komendant główny Państwowej Straży Pożarn

Czytaj również