Szczecin

Nowy zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie

Nowy zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 15 października 2020 roku powierzył bryg. mgr. inż. Grzegorzowi Słocie pełnienie obowiązków zastępcy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Źródło: KW PSP w Szczecienie 

Strażacki.pl

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowia

Galeria

Czytaj również