OSP: Kampania sprawozdawcza za 2013 rok

OSP: Kampania sprawozdawcza za 2013 rok 

Ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych, która potrwa do końca marca br. Walne zebranie jest przywilejem ale również obowiązkiem każdego druha z 16,5 tys działających OSP w Polsce. Warto brać czynny udział w zebraniach, gdyż właśnie wtedy zostaniemy poinformowani o działalności zarządu za ubiegły rok. Jest to świetna okazja na zadawanie pytań czy nowe ustalenia.

 

Po zebraniach w OSP i oddziałach gminnych nie można zapomnieć o wprowadzeniu wszystkich informacji do SYSTEMU OSP. Brak aktualizacji systemu może skutkować odrzuceniem wniosku o dotację z ZOSP RP.

Ważną kwestią po zebraniu jest rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Złożenie CIT-8 w US powinno nastąpić do końca kwietnia. Sprawozdanie finansowe jest załącznikiem do CIT-8. Jak to zrobić napiszemy w kolejnym materiale.

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP można ściągnąć ze strony ZOSP RP. Poniżej odnośniki do poszczególnych dokumentów.

Druki obowiązujące:

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego, (3str.)

 2. Zał. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym, (1 str.)

 3. Zał. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej, (2str.)

 4. Zał. nr 3 do protokołu: Sprawozdanie finansowe i plan finansowy ochotniczej straży pożarnej, (3 str.)

 5. Zał. nr 3a do protokołu: Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej działalność statutową, (2 str.)

 6. Zał. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej

 7. Zał. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej, (2 str.)

 8. Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP, (3 str.)

 10. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP, (1 str.)

 11. Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)

Druki uzupełniające:

 1. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)

 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczego, ( 1 str.)

 3. Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)

 4. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego OSP, (1 str.)

 5. Wykaz zmian w Statucie OSP , (1 str.)

 6. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych (3 str)

 Druki wypełniane przez zarządy oddziałów Związku OSP RP:

Strażacki.pl

Czytaj również