Brodnica

Otwarcie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy

Otwarcie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy

19 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy odbyło się oficjalne otwarcie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy.

Zadanie to w kwocie 392 634,91 zł sfinansowane zostało z Budżetu Państwa, Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Powiatu Brodnickiego, Gminy i Miasta Brodnica oraz Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy. W uroczystym otwarciu udział wzięli Zastępca Kujawsko–Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, Główny Specjalista Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Piotr Rasmus, Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Wicestarosta Brodnicki Stanisław Kosakowski, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy st. bryg. Waldemar Szrull, Komendant Powiatowy PSP w Lipnie bryg. Piotr Rutkowski, Kapelan Wojewódzki Kujawsko-Pomorskich Strażaków Mariusz Stasiak, przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy Zdzisław Filarski.

Stanowisko Kierowania KP PSP w Brodnicy to miejsce, w którym przyjmowane są zgłoszenia od osób potrzebujących pomocy, stąd dysponowane są siły i środki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brodnickiego. Stąd dyżurny koordynuje wszystkie działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone na obszarze chronionym. Skuteczność udzielanej pomocy związana jest z wieloma czynnikami, między innymi ze skróceniem czasu dysponowania, szybkim obiegiem informacji, możliwością współpracy z innymi służbami ratowniczymi w zakresie łączności.

Modernizacja polegała na wyremontowaniu pomieszczeń i przeniesieniu Stanowiska Kierowania do nowej lokalizacji ponadto wykonano nowy system łączności radiowej i rejestracji, łącznie z monitoringiem obiektów, usprawniono systemy dysponowania jednostek OSP i PSP. Modernizacja oraz unowocześnienie Stanowiska Kierowania pozytywnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brodnickiego, usprawniając dysponowanie i zarządzanie jednostkami straży pożarnej podczas działań ratowniczych.

Źródło: KP  PSP w Brodnicy

 

Strażacki.pl

19 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PS

Galeria

Czytaj również