Kraków

Pierwszy dzień ćwiczeń COO KSRG w Krakowie pełen zdarzeń

Pierwszy dzień ćwiczeń COO KSRG w Krakowie pełen zdarzeń

03.10. 2019 r. na terenie Krakowa odbyła się pierwsza część międzywojewódzkich ćwiczeń taktyczno – bojowych pt. „KRAKÓW 2019” z udziałem sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Podczas pierwszego dnia ćwiczeń przeprowadzono sześć epizodów pozorowanych zdarzeń o zróżnicowanej tematyce:

  • Epizod pierwszy związany był z koniecznością ewakuacji przez strażaków ze SGRWys osoby poszkodowanej, która znajdowała się na galerii komina na wysokości około 120 metrów nad ziemią.
  • Drugi obejmował działania w sytuacji awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowało 5 osób z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej.
  • Trzeci powodował konieczność podjęcia długotrwałych działań gaśniczych w czasie pożaru substancji łatwopalnych.
  • W kolejnym strażacy zmagali się z pozorowanym wyciekiem substancji chemicznej przewożonej cysterną kolejową. Była to kolejna próba dla przybyłej z Kędzierzyna – Koźla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.
  • Na zakończenie pierwszego dnia, w warunkach nocnych ćwiczące zastępy musiały realizować działania ratowniczo – gaśnicze oraz poszukiwawcze podczas wypadku samolotu, którym podróżowało ponad 50 osób.

Podkreślić należy, że poszczególne epizody odbywał się w różnych lokalizacjach, co dodatkowo podnosiło poziom trudności ćwiczeń. Ponadto część epizodów prowadzona była równolegle, przez co konieczne było przegrupowanie pododdziałów biorących udział w ćwiczeniach.

Bezpośrednio nad przebiegiem działań na poziomie strategicznym czuwał p.o. zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Filipek.

W ćwiczeniach, które będą kontynuowane dzisiaj (tj. 4 października)  uczestniczy ponad 300 strażaków, w tym 48 zastępów oraz 133 strażaków z poza woj. małopolskiego.

Źródło: KW PSP Kraków,  KM PSP Kraków.

Strażacki.pl

03.10. 2019 r. na terenie Krakowa odbyła się

Galeria

Czytaj również