Kraj

Podpisano porozumienie Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej i Policji

Podpisano porozumienie Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej i Policji

5 lutego 2020 roku w siedzibie dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu podpisano porozumienia o współpracy. Porozumienia podpisali: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podpisanie dokumentów odbyło się w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Podpisane dokumenty formalizują współpracę jaką Wojska Obrony Terytorialnej podejmują od początku powstania, ze służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to również wyraz woli ścisłej współpracy dowódcy WOT i komendantów służb, której celem jest osiągnięcie synergii w realizacji przedsięwzięć służących ochronie życia, zdrowia i bezpieczeństwa.

Porozumienie Wojsk Obrony Terytorialnej z Państwową Strażą Pożarną reguluje kwestie dotyczące współdziałania podczas ograniczania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

W maju i czerwcu 2019 roku żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po raz pierwszy wsparli strażaków zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Blisko 1500 żołnierzy WOT współdziałało ze strażakami PSP i ochotniczych straży pożarnych przy usuwaniu skutków trąby powietrznej, udrażnianiu dróg, dostarczaniu energii, oświetleniu rejonów działań. Ponadto żołnierze wraz ze strażakami wzmacniali wały przeciwpowodziowe, zabezpieczali osunięcia oraz wypompowywali wodę. Dzięki terytorialnemu charakterowi WOT wsparcie służb przez wojsko, po raz pierwszy było możliwe, praktycznie bezpośrednio po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

Realne i praktyczne działania w obszarze zarządzania kryzysowego to najważniejszy, ale nie jedyny aspekt dotychczasowej współpracy na linii WOT – PSP. Od pierwszych dni funkcjonowania Wojska Obrony Terytorialnej widziały w Państwowej Straży Pożarnej partnera do współpracy w obszarze misji formacji jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do tej pory przeprowadzono dziesiątki wspólnych ćwiczeń i szkoleń, brygady WOT nawiązały współpracę nie tylko z komendami wojewódzkimi i powiatowymi PSP, ale również ze szkołami aspirantów PSP.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

5 lutego 2020 roku w siedzibie dowództwa Wojs


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również