Opole

Podsumowanie statystyczne roku 2019 w KW PSP w Opolu - nastąpił wzrost ogólnej liczby interwencji

Podsumowanie statystyczne roku 2019 w KW PSP w Opolu - nastąpił wzrost ogólnej liczby interwencji

W 2019 roku na obszarze działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odnotowaliśmy ogółem 13262 zdarzenia.
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowały podczas:

 • 4269 pożarów,
 • 8026 miejscowych zagrożeń,
 • 967 alarmów fałszywych.

  W porównaniu do 2018 roku nastąpił wzrost ogólnej liczby interwencji o 660 zdarzeń tj. +5,2%.

  W odniesieniu do 2018 roku odnotowano:

 • spadek liczby pożarów o 199 zdarzeń tj. -4,4%,
 • wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 716 zdarzeń tj. +9,8%,
 • wzrost liczby alarmów fałszywych o 143 tj. +17,4%.

  W 2019 roku opolskie jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 40 minut.

statystyka 2018 2019 na www

Źródło: KW PSP Opole 

Strażacki.pl

W 2019 roku na obszarze działania Komendy Woj

Galeria

Czytaj również