Kraj

Podsumowanie wyników ankiety nt. użytkowania nowego wzoru ubrania specjalnego wprowadzonego dla strażaków PSP w 2018 r.

Podsumowanie wyników ankiety nt. użytkowania nowego wzoru ubrania specjalnego wprowadzonego dla strażaków PSP w 2018 r.

Minęły 3 lata, odkąd na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 982) został wprowadzony nowy wzór ubrania specjalnego.

Dzięki ustawie modernizacyjnej Państwowa Straż Pożarna zakupiła 27 927 nowych ubrań specjalnych wykonanych według tego wzoru.

Aby poznać opinię użytkowników o tym ubraniu, KG PSP zwróciło się z prośbą do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, której wyniki przedstawiamy poniżej:

  • ocena użytkowników końcowych dokonana metodą ankietową w listopadzie i pierwszej połowie grudnia 2021 roku wskazuje, że ubrania te podnoszą komfort i bezpieczeństwo działań ratowniczo-gaśniczych;
  • ankietowani stwierdzili, że wprowadzenie nowego modelu ubrania rozwiązało problemy funkcjonalne, m.in.: ograniczenia ruchów (ponad 60%) oraz przegrzania (ponad 35%) zarówno podczas zwalczania pożarów jak i likwidacji miejscowych zagrożeń;
  • dodatkowo ponad 50% udzielających odpowiedzi stwierdziło, że zastosowanie tego ubrania specjalnego zwiększa skuteczność realizacji czynności ratowniczych;
  • na pytanie Czy czujesz się bezpieczniej stosując ubranie specjalne wykonane wg nowego wzoru w odniesieniu do stosowanego wcześniej ? odpowiedzi twierdzącej udzieliło ponad 66% ankietowanych;
  • duży, pozytywny oddźwięk wywołało wprowadzenie kurtki lekkiej.

Niniejsza ankieta jest wyrazem sukcesu, jakim było wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, będących wynikiem wieloletnich badań i prac służących poprawie bezpieczeństwa i ergonomii prowadzenia działań.

W badaniu udział wzięło ponad 6 tys. osób, z czego ponad 2,2 tys. ankietowanych udzieliło kompletnej odpowiedzi.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

Minęły 3 lata, odkąd na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw WewnętGaleria

Czytaj również