Kętrzyn

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie oraz wręczenie nagród pieniężnych dla strażaków

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie oraz wręczenie nagród pieniężnych dla strażaków

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński z dniem 23 listopada powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Tomasza Sygułę.

Uroczyste wręczenie decyzji odbyło się w kętrzyńskiej Komendzie Powiatowej PSP. Ponadto podczas uroczystości Komendant Wojewódzki PSP z okazji Święta Niepodległości wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom PSP z regionu nagrody pieniężne.

Bryg. Tomasz Syguła służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 r. jako kadet Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły podjął służbę w Komendzie Powiatowej w Ostródzie, gdzie pełnił służbę, jako specjalista ratownik. Następnie, ostatecznie dochodząc do stanowiska kierownika sekcji kadrowo-organizacyjnej pełnił służbę w KP PSP Iława. Z dniem 1 kwietnia 2022 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Mrągowie, z dniem 28 października 2022 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie. W dniu 23 listopada 2022 bryg. Tomasz Syguła został powołany na stanowisko  Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie.

Źródło: KW PSP w Olsztynie 

Strażacki.pl

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nad

Galeria

Czytaj również