Kraków

Pożegnanie absolwentów Turnusu XXVIII kształcenia dziennego w Krakowie

Pożegnanie absolwentów Turnusu XXVIII kształcenia dziennego w Krakowie

26 czerwca 2020 roku mury Szkoły opuściło 91 absolwentów Turnusu XXVIII kształcenia dziennego. Po niespełna dwóch latach nauki, pokonaniu szeregu wyzwań i trudności, z których z pewnością na pierwszy plan wysuwa się trwające ponad dwa miesiące skoszarowanie i będąca elementem wdrożonych zasad reżimu sanitarnego pełna izolacja, niestety nie podczas uroczystej promocji, a przeprowadzonej w ograniczonym gronie w hali sportowej zbiórki, zasilający grono techników pożarnictwa kadeci, odebrali świadectwa ukończenia Szkoły. 

Uroczystość ta, chociaż skromna, pełna była pozytywnych emocji, które wynikały nie tylko z zakończenia kolejnego etapu nauki, ale także tego, że wszyscy przystępujący do egzaminów zawodowych kadeci osiągnęli pozytywny ich wynik.

W trosce o bezpieczeństwo kadry, słuchaczy i gości oraz konieczność zachowania narzuconych przez Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczeń i zasad profilaktyki, musieliśmy się ograniczyć do skromnej, ale niezwykle dla nas wszystkich istotnej i uroczystej formy - czytamy na SA PSP w Krakowie. 

Źródło: SA PSP w Krakwie 

Strażacki.pl

26 czerwca 2020 roku mury Szkoły opuściło 91 absolwentów Turnusu XXVIII

Galeria

Czytaj również