Suwałki

Promesa na przebudowę placu JRG w Suwałkach

Promesa na przebudowę placu JRG w Suwałkach

3 czerwca 2019 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło przekazanie przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, promesy na przebudowę placu jednostki.

Środki finansowe umożliwią w bieżącym roku przeprowadzenie remontu placu manewrowego wraz z infrastrukturą sanitarno – deszczową w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach.

W uroczystym apelu uczestniczył podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, który w swym wystąpieniu podkreślił, że remont był od dawny wyczekiwany. 

Źródło: KM PSP Suwałki 

Strażacki.pl

3 czerwca 2019 roku w siedzibie Jednostki Rato


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również