Kraj

Rosenbauer nie dostarczy drabin mechanicznych w ramach przetargu dla Komend w małopolsce

Rosenbauer nie dostarczy drabin mechanicznych w ramach przetargu dla Komend w małopolsce

KW PSP w Krakowie ogłosiła dzisiaj wyniki postępowania na dostawę 2 szt. pojazdów specjalnych z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej minimum 30 metrów.

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę złożyło dwóch wykonawców - Rosenbauer Polska oraz Fire-Max.

Przedmiotem zamówienia był pojazd specjalny z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej minimum 30 metrów dla KP PSP w Wieliczce oraz KP PSP w Zakopanem.

Za najkorzystniejszą ofertę w zakresie ceny, gwarancji oraz parametrów technicznych uznano ofertę firmy Fire-Max. 


Zdjęcie ilustracyjne - Kamil Czereba

Strażacki.pl

KW PSP w Krakowie ogłosiła dzi

Czytaj również