Kraj

Rzecznik Praw Dziecka i Komendant Główny PSP podpisali List intencyjny w sprawie współpracy

Rzecznik Praw Dziecka i Komendant Główny PSP podpisali List intencyjny w sprawie współpracy

7 września 2021 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisali List intencyjny  w sprawie współpracy Rzecznika Praw Dziecka z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa oraz na rzecz propagowania wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych.

Niniejszym, obie Strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań:

  • edukacyjnych na rzecz upowszechniania wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat przeciwdziałania niebezpieczeństwom, w tym działań przeciwpożarowych, działań edukacyjnych z zakresu ratownictwa, umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa;
  • na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym wspierania organizowanych zawodów sportowych, festynów i zabaw;
  • na rzecz promowania wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

7 września 2021 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP, Rzecznik Praw Dzieck

Galeria

Czytaj również