Poznań

SA PSP w Poznaniu: Prelekcja o hipotermii - teoria i praktyka

SA PSP w Poznaniu: Prelekcja o hipotermii - teoria i praktyka
W nawiązaniu do  panujących niskich temperatur otoczenia, 13 lutego 2021 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się prelekcja dotycząca zjawiska hipotermii u ludzi.
 
W związku z terminem wykładu (sobota) adresatami tego wydarzenia byli kadeci szkoły oraz pracownicy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Prowadzącym prelekcję był st. str. kdt Emil Makutynowicz, który jest ratownikiem medycznym i jednocześnie działa w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym. W trakcie zajęć w sali audiowizualnej prowadzący, korzystając ze swej wiedzy i doświadczenia, przekazywał treści teoretyczne związane z przedstawianym tematem.
 
Następnie przystąpiono do części praktycznej. W tej części, na przykładzie, zaprezentowano, jak wygląda pierwszy stopień hipotermii i na czym polega pomoc w takiej sytuacji. Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością oraz pozytywnym odzewem wśród kadetów obu kompanii.
 
Źródło: SA PSP w Poznaniu 
Foto: kdt Łukasz Rutkowski, SA PSP w Poznaniu
Strażacki.pl

W nawiązaniu do  panujących niskich temperatur otoczenia, 13 luteg

Czytaj również